Bộ thun tay ngắn raplan

BỘ TAY NGẮN RAPLAN DO LISA KIDS SẢN XUẤT CHO CÁC BÉ BẬN ĐI HỌC VÀ Ở NHÀ VÀO MÙA HÈ NÓNG NỰC CẢ BỘ MAY BẰNG VẢI THUN 4C CAO CẤP, THIẾT KẾ SANG. SZ TRUNG, ĐẠI CHO BÉ TỪ 12 KGS ĐẾN 39 KGS TUỲ CHIỀU CAO TRUNG: 2-8. R7.  ĐẠI: 9-13. R5.

Sẽ có tại nhà bạn từ 3-5 ngày làm việc

BỘ TAY NGẮN RAPLAN DO LISA KIDS SẢN XUẤT CHO CÁC BÉ BẬN ĐI HỌC VÀ Ở NHÀ VÀO MÙA HÈ NÓNG NỰC CẢ BỘ MAY BẰNG VẢI THUN 4C CAO CẤP, THIẾT KẾ SANG. SZ TRUNG, ĐẠI CHO BÉ TỪ 12 KGS ĐẾN 39 KGS TUỲ CHIỀU CAO TRUNG: 2-8. R7.  ĐẠI: 9-13. R5.