Bộ thun ngủ gấu

Bộ thun ngủ gấu xinh cho bé

– Nguyên bộ may bằng chất thun cotton 4c mềm min, hình in sắc nét ko bong tróc, tay áo và lai chạy dây xương cá.

Quần lở trên mắt cá như mẫu mang, quần in toàn thân

– Có 6 màu như hình

– Size 2-9 R8  – Size 10-15 R6

Sẽ có tại nhà bạn từ 3-5 ngày làm việc

Bộ thun ngủ gấu xinh cho bé

– Nguyên bộ may bằng chất thun cotton 4c mềm min, hình in sắc nét ko bong tróc, tay áo và lai chạy dây xương cá.

Quần lở trên mắt cá như mẫu mang, quần in toàn thân

– Có 6 màu như hình

– Size 2-9 R8  – Size 10-15 R6

Chọn Thuơng Hiệu

Famikids