Bộ dài nón in hình MICKEY

Chào lô bộ dài nón in hình MICKEY cute quá
✔️ Nguyên bộ thun cotton 4 chiều loại 1.
✔️ Hàng may ki chuẩn đẹp. Pom cho bé khoảng 10-40kg mặc.
___ Size 2-9 : R8.
___ Size 10-15 : R6.

Sẽ có tại nhà bạn từ 3-5 ngày làm việc

Chào lô bộ dài nón in hình MICKEY cute quá
✔️ Nguyên bộ thun cotton 4 chiều loại 1.
✔️ Hàng may ki chuẩn đẹp. Pom cho bé khoảng 10-40kg mặc.
___ Size 2-9 : R8.
___ Size 10-15 : R6.

Chọn Thuơng Hiệu

Famikids