Bộ dài bé gái in PICK ME

✔️ Nguyên bộ thun cotton 4 chiều loại 1.
✔️ Hàng may ki 5 màu chuẩn đẹp.
Pom to khoảng 12-42kg mặc.
___ Size 2-9 : R8.
___ Size 10-15 : R6.

Sẽ có tại nhà bạn từ 3-5 ngày làm việc

Chào lô bộ dài bé gái in PICK ME phối quần siêu xinh. Tay raplan + tai mèo đắp và túi trước đắp vải thật.
✔️ Nguyên bộ thun cotton 4 chiều loại 1.
✔️ Hàng may ki 5 màu chuẩn đẹp.
Pom to khoảng 12-42kg mặc.
___ Size 2-9 : R8.
___ Size 10-15 : R6.

Chọn Thuơng Hiệu

WoWkids